Information about cookie files.
Service uses the information stored via cookies and other solutions which allow you to personalize the content to the user's needs and for statistical purposes. If you do not agree to store, you should leave the page or change the settings for cookies in your browser. Using our services without changing the settings of cookies, means that it will be saved in the device memory.
Hide this information

NOWOŚCI

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

25 Maj, 2018
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NANA PROJECT SP. Z O.O
Administratorem Państwa danych osobowych jest NANA Project Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 47/15, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431119, kapitał zakładowy 70.000,00 zł, NIP: 993 – 065 - 1044 reprezentowaną przez: Leszek Opiela – Prezes Zarządu, zwana dalej „Nana Project”. Kontakt z nami: Za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@nanaproject.pl lub listownie na adres NANA Project Sp. z o.o. z dopiskiem „Dane osobowe” lub zadzwoń do nas pod numer telefonu +14 639 09 11, 503-677-723 w godzinach naszej pracy, tj. pn.-pt. 8:00-16:00.
 
DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Państwa, dane mogą zostać podane podczas przesyłania zapytania korzystając z formularza kontaktowego na stronie internetowej www.nanaproject.pl bądź kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, drogą telefoniczną bądź osobiście. Dodatkowe dane osobowe, dotyczące np. Państwa adresu zamieszkania lub Państwa numeru NIP, PESEL, numerów aktów notarialnych, ksiąg wieczystych oraz innych pozyskanych w toku prowadzonych postępowań, otrzymujemy od Państwa w związku z realizacją transakcji sprzedaży towarów bądź wykonywania usług w szczególności usług projektowych oraz reprezentowania Państwa przed dysponentami mediów i/lub w odpowiednich urzędach. Państwa dane uzyskujemy również w związku z zarezerwowaniem przez Państwa towarów, składanymi przez Państwa reklamacjami oraz w ramach Państwa kontaktu z naszymi konsultantami/architektami.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego Panelu Klienta, zgodnie z jego przeznaczeniem czyli do celów wymiany informacji, zatwierdzania elementów projektów itp. Jeżeli decydują się Państwo pozyskać ofertę na usługę projektową bądź inną, oferowana przez NANA Project Sp. z o.o., Państwa dane będą wykorzystane dla potrzeb przygotowania i przesłania oferty bądź transakcji sprzedaży. Obejmuje to przede wszystkim otrzymanie od Państwa płatności, dostawę towarów do wskazanego przez Państwa miejsca, wystawienie dokumentów sprzedaży (faktura, paragon), rozliczanie świadczonych usług, jak również umożliwienie skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji, z tytułu rękojmi, jak również z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży. Cele marketingowe Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych dla naszych celów marketingowych, nie przesyłamy ofert, o które Państwo nie prosiliście. Nie prowadzimy profilowania danych na cele przesyłania automatycznych ofert handlowych. Nasze działania marketingowe nie mają wpływu na Państwa prawa lub wolności. Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną zgodę na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, będziemy wykorzystywać Państwa adres e-mail lub/i numer telefonu w celu komunikowania się w związku z ofertą naszej pracowni.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzamy Państwa dane w następującym zakresie: imię i nazwisko, nazwa prowadzonej/reprezentowanej firmy, adres zamieszkania, adresy dostaw, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu, historia Państwa komunikacji z nami, dodatkowe informacje, które mogli Państwo zawrzeć w korespondencji e-mail lub które zostały podane w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem, udzielone przez Państwa zgody. Czym są pliki cookies? To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na urządzeniu końcowym. Można samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w Panelu Klienta. Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach: obsługa logowania - weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem. NANA Project nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia, prezentacja treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści, obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości sklepu www), statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszych stron.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH
To na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane, jest zależne od tego, w jakim celu je przetwarzamy: wszystkie dane, które zostały podane dla potrzeb kontaktu za pośrednictwem formularza na www.nanaproject.pl oraz te przesłane drogą mailową, przetwarzamy w celu realizacji zawartych z Państwem umów bądź przygotowania sprecyzowanych ofert; dane, które zostały podane przy okazji zamówienia projektów typowych bądź innych towarów, przetwarzamy by móc wywiązać się z umowy o sprzedaży, a w dalszej kolejności również po to by umożliwić Państwu skorzystanie z gwarancji; jeśli został wybrany sposób dostawy pod wskazany adres, to Państwa dane będziemy przetwarzać na podstawie zlecenia – by móc wiązać się z umowy; informacje, które uzyskujemy za pośrednictwem ciasteczek (tzw. plików cookies), przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wyrażonej zgodnie z artykułem 173 Prawa komunikacyjnego; Państwa dane będziemy przetwarzać z powołaniem na tzw. „uzasadniony interes administratora”, który mamy w tym by wciąż polepszać naszą ofertę i sposób obsługi; jeśli kontaktują się Państwo z nami, żeby zadać pytanie odnośnie procedur, wycen usług i innych, informujemy, że zbieramy Państwa pytania i związane z nimi dane, oraz udzielamy podpowiedzi powołując się na uzasadniony interes, który mamy w tym by wciąż polepszać naszą ofertę i sposób Państwa obsługi. Dane, które posiadamy jako administrator danych nie są przetwarzane w celach marketingowych do przesyłania ofert nie będących odpowiedzią na Państwa zapytanie bądź niezwiązanych z prowadzoną procedurą.

CZAS PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Okres przez jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe jest zależny od tego, dlaczego je przetwarzamy: dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź poczty elektronicznej zawierające zapytanie o wycenę usług przechowywane są do momentu podjęcia przez Państwa decyzji co do podjętej współpracy; dane z rejestracji w naszym Panelu Klienta – przez okres jaki korzystacie Państwo z naszych usług. Powyższe dane przechowywane są do czasu wyrażenia sprzeciwu na ich przechowywanie. Zatem na życzenie możemy Państwa dane osobowe usunąć naszych baz. Odrębnie traktowane są Państwa dane przetwarzane i przechowywane na cele rozliczeń księgowych naszych działań oraz do czasu przedawnienia Państwa roszczeń; realizacja sprzedaży – przetwarzanie danych przez okres realizacji umowy; po tym okresie Państwa dane będziemy przechowywać w celach związanych z rozliczaniem naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz do czasu przedawnienia Państwa roszczeń, jednak nie dłużej niż przez 5 lat; usługi dostawy przez okres realizacji umowy; po tym okresie Państwa dane będziemy przechowywać w celach związanych z rozliczaniem naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz do czasu przedawnienia Państwa roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat;

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania Państwa świadczeń. Nie sprzedajemy nikomu Państwa danych, nie udostępniamy komercyjnie Państwa danych podmiotom trzecim. Państwa dane osobowe możemy przekazać naszym partnerom bądź podwykonawcom: projektantom bądź podmiotom świadczącym usługi niezbędne z punktu widzenia prowadzonej procedury, np. badanie geologiczne, mapa do celów projektowych bądź na inne cele związane z prowadzonymi procedurami, zleconymi za pośrednictwem Panelu Klienta, drogą mailową, osobiście bądź zawartych w odpowiednich umowach; firmom przewozowym – w celu dostawy zakupionego towaru na wskazany przez Państwa adres; firmom świadczącym dla nas usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego, dzięki któremu możemy prowadzić nasz Panel Klienta, oraz stosowne ewidencje sprzedaży itd. Dla każdego z powyższych celów przekazujemy tylko i wyłącznie te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. Tam, gdzie to możliwe stosujemy narzędzia anonimizacji czyli działania, dzięki którym dla naszych partnerów i podwykonawców pozostajecie Państwo niemożliwi do zidentyfikowania i rozpoznania, podczas gdy my cały czas posiadamy Państwa dane. Dane nie są przekazywane agencjom marketingowym, firmom zbierającym opinie o produktach czy klientach. W przypadku realizacji transakcji płatniczych, w związku z realizowanymi przez Państwa zakupami, Państwa dane osobowe niezbędne dla zrealizowania płatności udostępniamy podmiotom pośredniczącym w realizacji płatności. Może być również tak, że nasi pracownicy w określonym przypadku działają w imieniu i na rzecz innego administratora danych. Jest to realizacja roszczeń z tytułu gwarancji producenckiej – dany producent towaru, co do którego zgłaszane jest roszczenie gwarancyjne. Strona internetowa, poczta elektroniczna oraz serwis Panel Klienta funkcjonują na serwerach firmy Home.pl z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, Regon: 811158242. Infolinia:+48 504 502 500. Podmiot prowadzący obsługę informatyczną powyższych funkcjonalności: Vilsone Agency, Wilsona 1, 33-100 Tarnow,tel. 792 098 737, 792 900 737, email: g.kapias@vilsone.com
 
 
 
ARCHIWUM NOWOŚCI
22 Marzec, 2020 - WPROWADZAMY NOWOŚĆ - PROJEKTY ONLINE !
 
17 Marzec, 2020 - Zmiana sposobu obsługi klientów
 
26 Luty, 2020 - Szukamy Architekta
 
20 Styczeń, 2020 - Domy szkieletowe , energooszczędne i pasywne.
 
23 Lipiec, 2018 - 100% zdawalności
 
20 Czerwiec, 2018 - Zakup gotowego projektu -10 %
 
7 Czerwiec, 2018 - Paleta Ytong lub Silka za 1 zł.
 
26 Maj, 2018 - RODO
 
25 Maj, 2018 - Polityka Ochrony Danych Osobowych
 
30 Marzec, 2018 - Wesołych Świąt Wielkanocnych
 
23 Październik, 2017 - Kurs Rysunku
 
18 Maj, 2017 - Koszykarki MKS Pałacu Młodzieży w finale mistrzostw Polski!
 
3 Luty, 2017 - zapraszamy na kawę
 
25 Styczeń, 2017 - Zapraszamy do naszego sklepu internetowego
 
12 Kwiecień, 2016 - Projekt indywidualny nowoczesnego domu jednorodzinnego
 
18 Październik, 2015 - Otwieramy II grupę
 
17 Lipiec, 2015 - Zapraszamy do oglądania prac
 
13 Czerwiec, 2014 - Projekt wnętrz.